Sitemap for www.aktivekvinderbramming.dk Aktive Kvinder Bramming
Aktive Kvinder Bramming

Velkommen

Vi er en lokal forening med ca. 130 medlemmer, og det er vi rigtig stolte af, men det forpligter, og vi vil gerne fortsat tilbyde mange gode arrangementer. Derfor vil vi gerne ha' respons, ideer, tanker og gode indlæg til vores hjemmeside.


Vi ser vores forening som en måde at komme i kontakt med andre kvinder her i området, og vi  forsøger os også med netværks-grupper.


Hvis du ønsker er medlemskab eller blot vil i kontakt med os - så henvend dig  til bestyrelsen.


Se sidste nyt fra bestyrelsen.Programmet for resten af året 2019 er nu færdigt og spejderne sørger for, at det bliver husstandsomdelt i uge 31.

Som noget nyt udkommer det nye program for 2020, samtidig med opkrævning af kontingent for indeværende år.Du kan forvente at få programmet for kalenderåret 2020 i løbet af januar måned.


Du kan læse det spændende program ved at klikke på billedet eller læse sidste nyt fra bestyrelsen.

------------------------------

NÆSTE ARRANGEMENT:

Besøg på Glasgården i Henne Kirkeby - Strandvejen 243


Onsdag den 27. november 2019 kl. 19.00


Fin juleudstilling med glaskunst.


Der bliver budt på stående kaffe/the m/kage.


Der kan arrangeres fælleskørsel, kontakt evt. bestyrelsen.


Pris Kr. 50,- Billet købes hos Boutique9 senest d. 15. november. Betaling skal ske med kontanter eller MobilePay.


---------------------------

Støt butikkerne i Bramming - de støtter os
Klik ind på Bo i Bramming og læs mere www.boibramming.dk/hhi
Klik også ind på Bramming Kosmoramas hjemmeside og læs om deres arrangementer www.brammingkosmorama.dk
VELKOMMEN
Foreningens historie
Bestyrelsen 2019/2020
Nyt fra Bestyrelsen
Formandsberetninger
Besøg i Horsens Statsfængsel
Besøg på Industrimuseet
Konfektlavning
Besøg i Galleri Jon
Krydderurteaften Majholm
Vandring ved Nysø
Nyt medlem/orientering
Kontingent 2019
Årets Aktive Kvinde 2007-2012