Sitemap for www.aktivekvinderbramming.dk Aktive Kvinder Bramming
Aktive Kvinder Bramming

Formandsberetning 2015/2016

Jeg vil starte min beretning med at byde alle de nye medlemmer velkommen i vores forening.


Jeg skal i dag berette om de aktiviteter bestyrelsen har arrangeret i sæson 2015/2016.


d. 22. januar var vi påvirksomhedsbesøg hos Bolsjekonen på Hedemarksvej.

Det var spændende at se hvordanbolsjerne blev pakket i små æsker på maskiner, det lignede Storm Pmaskiner som Bjarne sagde, men det mekaniske det virker. Desuden varder også et trykkeri, som trykker logo på pakkerne. Der deltog 48.


d. 22. februar hørte vi Ruth Brik Christensen fortælle om sit arbejde som kagekone/sjælesørger for soldaterne i Afghanistan. Foredraget hed Kaffe og kage mellem krudtog kugler. Der deltog 30


Vores første arrangement i sæson2015/2016 var modeopvisning d. 9. april i samarbejde med Butik Joy og Beiter. Samt flere af byens butikker. Det blev holdt i Kosmorama

Det blev solgt ca 104 billetter. Vi laver samme koncept i år, og har også inviteret Lene Wemb til at deltage. Billetter til i år kan købes i aften – datoen er torsdag d. 7 april. Medlemmerne har førsteret, men skal købes i aften. Prisen er kr 100,- og Alice og Lone er klar til at sælge efter generalforsamlingen.

I skal lige være opmærksomme på, at dørene i år åbner Kl 17:30 , så man kan komme tidligt finde en god plads og gå lidt rundt og kigge på standene, inden showet begynder kl 18:30 og se hvad der er med i år.


d. 16. september lagde vi ud med et besøg på Herregården GørdingLund.

Vi fik en rundvisning på herregården,der var flot renoveret af de nye ejere.

Vi var 50 der deltog – en hyggelig aften der sluttede af med kaffe og kringle.


d. 19. oktober havde vi Inviteret Anne-Cathrine Riebnitzsky, til at holde foredrag om hendes tid i Afghanistan, hvor hun kom tæt ind på kvindernes liv. Det var meget spændende at høre om.

Foredraget blev holdt sammen med Bramming Bibliotek, der blev solgt 85 billetter.


D.13, november havde vi igen samarbejde med SuperBrugsen i Bramming inviteret til vinsmagning i Kosmoramas hyggelige lokaler. Da billetterne i år blev annonceret i Ugeavisen, blev de revet væk i løbet af 2 dage. Vi prøvede i år med forhåndsreservering til medlemmerne, men det bliver noget rod, så jeg vil tilråde at I køber billet med det samme det bliver annonceret i Ugeavisen.

Uddeleren Mark Hansen har givet tilsagn om, han vil være med igen til november, så efter generalforsamlingen, går bestyrelsen sammen og udarbejder et nyt program.

Aase lægger det ind på hjemmesiden, så kan i holde øje med datoen.


Tirsdag d. 1. december havde vi inviteret Elise Balslev til at holde foredrag.

Hun havde valgt at fortælle om spændende kvinder gennem tiderne.

Den ene var Bodil Jørgensen,skuespiller, den anden var Karen Jeppe der i 1903 rejste til Urfa i Tyrkiet for at hjælpe de Armenske børn. Den tredje varforfatteren Dorroty Sayers, der levede i en svær tid, med barn født udenfor ægteskab. Men hun var en stærk kvinde. Den 4. hun fortalte om var maler og billedhugger Olivia Holm-Møller født 1875 og døde i 1970.

Hun blev uddannet på Kunstakademiet. Hun hentede megen inspiration fra Bibelen, men hun rejste også rigtig meget.


Vi har 2 netværksgrupper kørende.

Tai Chi med Shuang Winkel om mandagen i vinterperioden fra kl. 19 – 21 på Nordre Skole,

En kreativ gruppe, der holder til i Vindrosens lokaler, om onsdagen fra kl 19:30 til 21:30 i vinterperioden.


Som noget nyt vil den gruppe mødes onsdag eftermiddage i stedet for aften i den nye sæson der starter i september. Alle er velkommen til at deltage.


Vi tilbyder også en læsegruppe, hvorman læser og diskuterer aktuelle bøger, hvis der er interesse for det, er I velkommen til at henvende jer enten til Aase eller mig.


Vi har flere ting på programmet til næste sæson, men der er delt en seddel rundt til alle, hvorpå forslag kan skrives. Vi er åben for alt.


Jeg vil slutte af med at sige tak tilbestyrelsen for et godt samarbejde, alle gør en kæmpeindsats.

Tak til Inge fordi hun bager til allearrangementerne.


VELKOMMEN
Foreningens historie
Bestyrelsen 2019/2020
Kontingent 2021
Nyt medlem/orientering
Formandsberetninger
Født i Horsens Tugthus
Højskoleaften Erik Sommer
Besøg i Horsens Statsfængsel
Besøg på Industrimuseet
Konfektlavning
Besøg i Galleri Jon
Krydderurteaften Majholm
Vandring ved Nysø
Glasgården
Årets Aktive Kvinde 2007-2012
Personoplysninger