Sitemap for www.aktivekvinderbramming.dk Aktive Kvinder Bramming
Aktive Kvinder Bramming

Formandsberetningen for 2012/2013

Aktive kvinder Generalforsamling onsdag d .20. marts 2013


Efter kalenderen skulle det nu være forår, det forår, som vi efterhånden alle sammen venter efter. Men når vi ser ud af vinduerne, er det lidt svært at få øje på.


Men det er i hvert fald tid til Aktive Kvinders årlige generalforsamling, som efterhånden også betragtes som en lille forårsfest, hvor vi uforpligtende kan få nogle hyggelige timer sammen og hygge os og nyde den gode mad som pigerne fra restaurant Hole in One serverer for os.
Sådan skal det også være.


Sæsonen 2012 – 2013 går fra April 2012 til og med marts 2013.

Det er lidt forskudt i forhold til regnskabet der følger kalender året.

Når vi har afsluttet vores generalforsamling her, træder bestyrelsen inden 14 dage sammen for at konstituere sig. 


Når formalia er på plads, trækker vi i arbejdstøjet og begynder planlægning af den nye sæson. – vi skal have annoncører besøgt for at få finansieret trykning og få vores program distribueret.
Vi skal have aftaler med foredragsholder klar – så hele foråret og sommeren går med at få lavet et rigtig godt program med sæson start i august/september.

Vi har allerede et arrangement på plads først i oktober, i samarbejde med Bramming Bibliotek.
Det er Hanne Bech Hansen, der har været politidirektør ved Københavns Politi, og arbejdet tæt sammen med Per Larsen, som vi havde i oktober. Hanne Bech Hansen blev i året 2001 udnævnt til Årets Aktive Kvinde i landsforeningen Aktive Kvinder. Så I har allerede noget at glæde jer til.

 

I denne sæson har vi haft i alt 7 arrangementer:


Torsdag d. 19. april 2012 arrangement hos Matas. Modeopvisning og styling fra byens butikker Beiter, Joy og Klippestuen. Det var som sædvanlig en rigtig god aften, og der var som sædvanlig hurtig udsolgt. Der deltog 45 + bestyrelsen Det er absolut max, vi kan ikke være flere hos Matas.


Torsdag d. 4. oktober 2012 havde vi i samarbejde med Bramming bibliotek inviteret tidligere chefpolitiinspektør v/ Københavns Politi Per Larsen til Bramming, Det blev noget af et tilløbsstykke, vi havde udbudt 100 billetter for at alle kunne både se og høre, men desværre måtte en del gå forgæves, - Det var et rigtig godt foredrag, hvor Per Larsen fortalte om sit arbejde ved Pet og sjove episoder han har oplevet igennem tiderne som politi ved Københavns Politi, samt hans kamp mod kræft.


Mandag d. 5. november havde vi Hanne Hemmigsholt til at holde foredrag om ”Hvad er humørskalaen, og hvad kan der gøres for at holde sig i godt humør på trods af livets genvordigheder
Den overskrift til et foredrag sætter jo nogle forventninger til indholdet, og jeg kunne hurtigt fornemme, at det ikke kunne holde Jer fanget – det var lidt synd, men kaffen og Inges kager var gode, som én af jer sagde til mig bagefter. Mødet blev holdt på Vindrosen. Der deltog ca. 40 + bestyrelsen.


Onsdag d. 5 december havde vi Shuang Winkel fra Bramming, til at fortælle og vise os nogle øvelser vi kan gøre, for at undgå skulder og nakke problemer. Shuang underviser i Tai Chi, så det var de principper hun underviste os i. Mødet blev holdt på Vindrosen. Der deltog ca 42 + bestyrelsen


Torsdag d. 17. Januar  skulle vi prøve noget helt nyt.
Vi havde inviteret Ulla Hansen, latterinstruktør i Esbjerg, til at få os til at grine sammen.
Jeg skal love for vi pjattede rundt, nok lidt grænseoverskridende for nogle, men rigtig sjovt og sundt, man bruger knap så mange ansigtsmuskler til at grine med, end hvis man ser sur ud. Jeg synes det varede flere dage, hvor jeg kunne grine ad næsten ingenting. Mødet blev holdt på Vindrosen, vi var 22 plus bestyrelsen, så vi kunne godt have været nogle flere.


Onsdag d. 13. februar havde vi inviteret Jette Seidenschnur til at fortælle om sit liv med Jehovas vidner, det var utroligt spændende. Mødet blev holdt på Vindrosen. – Men vi kunne have solgt rigtig mange flere billetter, så det var ærgerligt, for dem der gerne ville høre hende.
Vi var 42 + bestyrelsen, flere kan der ikke være i lokalet, selvom vi får kaffen i det tilstødende lokale. Vi har aftalt med Jette, at vi tager kontakt til hende en gang næste år, for at få hende til Bramming igen.


Onsdag d. 6.marts gik turen til virksomheden SignKoncept i Bramming.
Vi fik fortalt om virksomheden der fremstiller reklameskilte både til Mcdonalds og Shell, og
flere andre kunder rundt om i Verden. Samtidig laver de også f.eks skilte til æresporte m.v. har man et billede man vil have forstørret og sat på væggen klarer de også det. Der blev arbejdet på fabrikken, da vi besøgte dem, så vi så hvordan de sætter reklamer på en varebil. Samtidig fik vi selv mulighed for at fremstille skilte med Aktive Kvinders logo. Vi fik et flot tapas og vinarrangement og kaffe og småkager bagefter. En flot aften de havde arrangeret for os. Der var også god opbakning til det. Der deltog ca. 24 + bestyrelsen.


Udover de foredrag vi har haft – har vi også et kursus i Tai Chi, som har kørt hele vinteren både mandage og torsdage på hhv. Nordre og Bakkevejens Skole. De er meget populære og Shuang Winkel er meget afholdt. Så de kurser fortsætter vi med, såfremt der er deltagere til.det.
Bortset fra, at kurset om torsdagen bliver holdt i Bramming Firma regi, men det er pga. de kan skaffe nogle bedre lokaler i Bramming Kultur og Fritidscenter. Nye kursus bliver annonceret i det nye program for næste sæson, der udkommer primo august. 

Vi har også en gruppe, som arbejder med kreative ting. De har mødtes hver mandag aften på Nordre Skole, og arbejdet og udvekslet erfaringer.  Det er rigtig fint, vi kan bruge hinanden på den måde, og hvis der er andre der har ideer og forslag til aktiviteter vi kan gøre i Aktive Kvinders forum – skal I bare komme frem med det. Vi har muligheder i foreningen for at leje lokaler.
Er I specielt interesseret i eftermiddagshold, kan vi leje lokaler på Vindrosen til formålet.
Bare sig til.

Vi har også haft en lille læsegruppe på 5 -6 deltagere. Aase fremskaffer bøgerne på biblioteket, vi læser dem, og mødes på Vindrosen til en kop kaffe og diskuterer hvad vi har læst, det er meget hyggeligt, og der er plads til flere.


Så jeg synes vores forening stille og roligt udvikler sig i den retning bestyrelsen gerne vil, nemlig en forening for kvinder, hvor der er plads til alle, og som lever op til formålet, nemlig en primær almennyttig virksomhed i form af oplysende, kulturelle og debatskabende arrangementer, og kan udføre frivilligt socialt arbejde i lokalsamfundet inden for folkeoplysningens rammer.

Hvis der er nogle der sidder og tænker på nogle aktiviteter vi kan tage op, så sig endelig til. Vi kan kun blive bedre.


Pt. er vi 125 medlemmer. Så jeg synes vores fremmøde til arrangementerne er rigtig flot. 


Det gør også, at vi i bestyrelsen har lyst til at arbejde med det, og prøve at gøre foreningen bedre.
I år har vi haft det ”positive” problem, at vi har måttet sige nej til deltagere til nogle af vores arrangementer, det er rigtig ærgerligt, både for medlemmerne.


De andre år, har vi kunne leje Sognegården, når vi på forhånd vidste, der ville komme mange, men det kan vi ikke længere, de vil selv disponere over deres lokaler. Så derfor er det gået skævt nogle gange, og vi har måttet lukke for tilmeldinger.. Vi er i dialog med Bramming Bibliotek – om deres nyindrettet mødelokale, der kan være ca 65 – der vil vi forsøge at booke lokale næste sæson.


Økonomisk er det gået godt for foreningen.
Vi kommer ud med et lille underskud, selvom vi har investeret i en hjemmeside, og fået hjælp til opsætningen.. Den almindelige vedligeholdelse og opdatering varetager Aase, samtidig med sekretærposten.,

Vi vil forsøge at lægge mere og mere ind på hjemmesiden, så jeg vil opfordre Jer til at gå ind og kigge en gang imellem, for at blive opdateret.


I den forbindelse har vi også foretaget omrokeringer i bestyrelsen. Næstformandsposten der varetages af Alice, er udvidet med medlemspleje, som at opdatere medlemslisten og sende opkrævninger ud, og holde medlemslisten ajour. Idet kassererposten som varetages af Lone efterhånden som medlemstallet stigende, er temmelig tidskrævende.
 
Som I nok ved har foreningens pengeinstitut Danske Bank lukket for kassebetjening, det kan vi ikke rigtig undvære, derfor har bestyrelsen besluttet at flytte vores konto til Andelskassen i Bramming.

Fremover vil der heller ikke være mulighed for at betale kontingent på selve generalforsamlingsdagen, da vil vi bede Jer om, at betale kontingent inden d. 1. februar –
Men det kommer med sammen med opkrævningen.


Jeg vil lige nævnte, at til næste år, har vi besluttet at springe over at udnævne Årets Aktive Kvinde.
-
Byens butikker er altid velvillige når vi kommer og vil tegne annoncer til vores program, der for vil jeg opfordre Jer alle til at støtte de lokale butikker her i byen, så vi fortsat kan have et godt forretningsliv i Bramming.


Jeg har fået en henvendelse ang. den lokale Biograf i Bramming. Foreningen hedder Bramming Kosmorama, de arrangerer bl.a. koncerter og viser film. 


Foreningen har i et par år været én af de mere end 120 biografer i Danmark, der er med i Dox Bio samarbejdet. Det betyder, at de i løbet af året viser 6 dokumentarfilm, som har premiere samme dag i alle biografer. Der har allerede været vist mange gode film. Næste gang er d. 3. april kl 19:00 hvor de viser filmen ”Stories we tell” , som er en film, der appellerer til det kvindelige publikum.
Prisen for en biografbillet er 35 kr - Det er da billigt.


Til sidst vil jeg slutte af med at takke bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde, I er alle meget engageret, så det er en fornøjelse, at arbejde sammen med jer. Vi har det rigtig hyggeligt på vores bestyrelsesmøder.

 

 

VELKOMMEN
Foreningens historie
Bestyrelsen 2019/2020
Kontingent 2021
Nyt medlem/orientering
Formandsberetninger
Født i Horsens Tugthus
Højskoleaften Erik Sommer
Besøg i Horsens Statsfængsel
Besøg på Industrimuseet
Konfektlavning
Besøg i Galleri Jon
Krydderurteaften Majholm
Vandring ved Nysø
Glasgården
Årets Aktive Kvinde 2007-2012
Personoplysninger