Sitemap for www.aktivekvinderbramming.dk Aktive Kvinder Bramming
Aktive Kvinder Bramming

Formandsberetning 2018

Generalforsamlingen d. 13. marts 2019

Velkommen til Aktive Kvinders generalforsamling 2019.

Dejligt at se så mange.

Jeg plejer også at kalde vores generalforsamling en festdag, med mad, vin og hygge og vi får hilst på hinanden. Det er også meningen – men først skal vi have formaliteterne på plads.

Vi er i dag 122 medlemmer.

Og i aften er vi 105 deltagere. Det er rigtig flot!

Jeg skal i dag berette om de aktiviteter bestyrelsen har arrangeret i sæson 2018/2019. Der falder i kalenderåret og regnskabsåret 2018.

Onsdag d. 24. januar deltog ca. 55 personer til Asbjørn Skøtt Bruuns foredrag om Siriuspatruljen på Bramming Bibliotek. Det var spændende at høre om Sirius patruljens arbejde, under ekstreme forhold i Grønland og der blev vist mange flotte billeder derfra.

Februar besøgte vi Sketchers Sko på Industrivej. Vi var 43.
Det blev noget af et tilløbsstykke, det var trangt med pladsen, og vi måtte desværre melde udsolgt til mange.Det var interessant at høre Peter Jørgensen fortælle om sin virksomhed, hvor han har eneforhandling af Sketchers Sko i Norden. Han fortalte også, at de manglede plads, og gik i byggetanker, han handler hurtigt, idet de nu er etableret i større bygninger i Esbjerg.

d. 8 marts afholdte vi den årlige generalforsamling, der deltog 99 personer.

d. 6. april afholdte vi årets Modeshow i Kosmorama.
Der deltog 82 – så der var ikke helt udsolgt. Set i lyset af, at det er et kæmpe arbejde at få op at stå, samtidig med vi udarbejdet det nye program, har bestyrelsen besluttet at vi springer over i 2019. Der skal også fornyelse til.
Vi meldte ud i god tid til butikkerne, så de havde mulighed for at planlægge noget selv.
Vi har fået en del feedback fra medlemmerne og nogle af butikkerne, at det er ærgerligt at vi dropper det i år.

Bestyrelsen har den holdning, at såfremt der er et hold blandt vore medlemmer, der kunne tænke sig at arbejde i et lille udvalg omkring modeshow, vil vi gerne bakke op med økonomi og vi har også en køreplan liggende, hvor erfaring og gode råd kan hentes. Så bare kom ud af busken.

d. 23. august startede vi op efter sommerferien med en guidet vandretur – med udgangspunkt ved Marbækgård. Vi gik 4-5 km i et tempo hvor alle kan være med. Det er spændende at komme ud og se og høre noget fra vores egn, med nye briller på. Det var kun for medlemmer, men vi kunne godt have været nogle flere. Der var 16 der deltog. Jeg tror godt bestyrelsen kan finde på at lave sådan en tur igen, det er skønt med et foredrag, hvor man også er aktiv. Så må vi håbe flere melder sig til.

D 12. september havde vi arrangeret en bustur til Horsens Statsfængsel og besøg på Industrimuseet, hvor vi indtog frokosten inden turen gik tilbage til Bramming igen. Det var en rigtig god tur, spændende at se statsfængslet, og især se den grafik der var lavet omkring udbryderkongen Lorenzen’s flugt fra fængslet. På industrimuseet havde de indrettet lejligheder fra 1800 tallet op til 1980 - Det var spændende at se den udvikling der er sket gennem årene.
Pludselig trådte man ind i sit eget barndomshjem. Det var underligt, at man er i den alder hvor ens barndomshjem kan se ses på et museum – tankevækkende ! Det var en rigtig god tur, men vi kunne godt have været nogle flere. Det gav jo desværre et underskud, for vi skal betale for en fuld bus.
For at få så mange med som muligt, havde bestyrelsen besluttet at give et tilskud på kr. 125,- pr medlem, så prisen blev på 500,- for medlemmer og 625,- for gæster

d. 31. oktober havde vi i samarbejde med Bramming Bibliotek inviteret Leonora Christine Skov til at holde foredrag om sin nye bog ”den der lever stille” Der deltog 150 gæster. En stor del fra Esbjerg by. Foredraget handlede om forfatterens strenge forhold til sin mor. Og hendes liv som lesbisk, gift med en kvinde, hvilket forældrene slet ikke kunne acceptere, og de lagde heller ikke skjul på det.
Bogen er meget populær og Leonora Christine Skov har rejst land og rige rundt med sit foredrag. Så vi var heldige at vi var ude i god tid og fik hende til Bramming. Som I kan se på vedlagte bilag til regnskabet gav det et stort overskud. Det skal ses i lyset af, at vi havde søgt Kunstfonden om et tilskud på kr. 5.000,- til dækning af honoraret. Det blev vi bevilget, selvom vi havde solgt mange flere billetter end vi havde turdet håbe på. Da foreningen Aktive Kvinder har en stor egenkapital, besluttede bestyrelsen at en del af overskuddet på de 7.430,- fra foredraget skulle doneres til Røde Kors projekt julekurve med kr. 3.000,-

Det beløb på kr. 2500,- vi donerede i 2017 blev udbetalt til Røde Kors i januar 2018.

I maj måned donerede vi kr. 3.000,- til familienetværket , der er en underafdeling af Røde Kors.
Disse tal figurerer under punktet: gaver – repræsentation kr. 10.050,- i regnskabet.
Trods disse donationer kommer foreningen alligevel ud med et overskud på Kr. 5.026,- i regnskabet, som Dorrit vil gennemgå under punktet regnskab.

I 2019 har bestyrelsen besluttet at donere Kr. 3.000,- til ”Børns voksne venner”

Jeg går videre til det sidste arrangement i 2018.
Bestyrelsen ville prøve noget nyt, i stedet for juledekorationer – Nemlig at fremstille vores egen julekonfekt.

d. 29. november kom konditor Heidi Hollænder Thomsen på Vindrosen og instruerede os i at lave vores egen konfekt. Hun havde medbragt flere slags marzipan og mange forskellige ting, man kan fremstille konfekt af, så vi der deltog fik fyldt dåserne op til juledagene, med meget flot og velsmagende konfekt. Til rimelige penge.

Det blev oprettet 2 hold på dagen, da vi troede det blev et tilløbsstykke.
Deltagerantallet i alt var 15 personer.

Ang. billetsalg til vore arrangementer, har I nok opdaget, at Aktive Kvinder har oprettet mobilpay som betalingsmiddel for billetterne der købes hos Boutique 9.

Du kan selvfølgelig også betale kontant.

Billetterne bliver solgt til eet arrangement ad gangen.

Vi sælger ikke billetter til et arrangement, før det forrige arrangement er afholdt.
Billetterne skal ligeledes hentes hos Boutique9 , men de ligger der først, når der har været annonceret i Ugeavisen.

Vi sender også af og til mail til jer, det er når billetsalget går lidt trægt. Det håber vi er ok.

Jeg kan ikke lade være med at nævne et arrangement vi havde her i februar hos Jons Galleri i Hjerting. Selvom det er i 2019 ”vær aktiv og prøv at male på keramik”
Vi solgte kun 3 billetter , udover bestyrelsen – havde dog regnet med nogle flere, måske var budskabet solgt forkert. Mange har sagt til mig, ”jeg er ikke kreativ, så det er ikke noget for mig” –
Det er jeg heller ikke, men det var rigtig sjovt at prøve noget, man ikke aner om man kan – vi kunne vælge en kop, et krus, en skål eller flere andre ting, man så skulle dekorere. Vi fik hjælp og instruktion til farvevalg, men dekorationen er ud fra din egen fantasi.
Os der deltog synes det var så sjovt, vi næsten ikke kunne få holdt igen, og det blev da også meget kunstnerisk. Vi har valgt at lave en lille udstilling af vore kunstværker, så det er muligt at se hvad man kan få ud af at prøve og være kreativ.

Nu vi er ved det kunstneriske har jeg lovet Karina Rimmen fra handelsstandsforeningen at oplyse om der bliver holdt et lille Påskeevent lørdag d. 13. april fra kl. 10-12 .
Du er velkommen til at tage dine påskedekorationer, og hæklede påsketing med på udstilling. (lokalerne er ikke fastlagt endnu, så hold øje med det i Ugeavisen)
Dommerkomiteen består af 3 kvinder fra Aktive Kvinder, der bliver også mulighed for at få en kop kaffe og en hyggesnak. Præmien er et gavekort.
Det kommer alt sammen til at stå i Ugeavisen, men er du kreativ og har lavet noget flot her til påske, opfordrer jeg til du viser det frem, så vi andre kan glæde os over det. Og har du lyst til bare at kigge, er du selvfølgelig også velkommen D 13. april.

Til næste sæson arbejder bestyrelsen med et foredrag med Anja Ringgren Lov’en
Hun rejser til Nigeria flere gange om året, og redder små børn fra at blive udstødt pga., de bliver kaldt heksebørn. Jeg håber foredraget kommer i stand, og der bliver god opbakning, hele hendes overskud går til hjælpearbejdet.

Udflugten til september arbejder vi også på. Det bliver sandsynligvis en guidet havnerundvisning i det nye Esbjerg Havn. Vi kommer rundt, hvor alm folk som os normalt ikke har adgang.
Så slutter vi af med en frokost – på en hyggelig restaurant i Esbjerg.

Jeg vil rette en tak til vores annoncører, der støtter udgivelsen af vores program.
Jeg kan opfordre Jer alle til at støtte de lokale butikker her i byen, de er altid villige og imødekommende når vi kommer og skal tegne annoncer.

Til sidst vil jeg slutte af med at takke bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde, I er alle meget engageret, så det er en fornøjelse, at arbejde sammen med jer.
Tak til Inge fordi hun bager til alle arrangementerne.

Ang. besøg hos Majholm anlæg har jeg en rettelse til programmet :
D.25. april er en torsdag – og d. 29. april er en mandag – jeg havde byttet om på ugedagene i programmet. Der kan være 25 personer pr hold, så vi holder det af 2 gange, da vi tror det bliver populært – det er en krydderurteaften, hvor der bliver serveret tapas og vin, til kun 50kr pr. person.
Hold øje med omtale og annonce i Ugeavisen – derefter ligger billetterne hos Boutique9.
Det var alt for denne gang.
VELKOMMEN
Foreningens historie
Bestyrelsen 2019/2020
Program 2021
Kontingent 2021
Nyt medlem/orientering
Formandsberetninger
Født i Horsens Tugthus
Højskoleaften Erik Sommer
Besøg i Horsens Statsfængsel
Besøg på Industrimuseet
Konfektlavning
Besøg i Galleri Jon
Krydderurteaften Majholm
Vandring ved Nysø
Glasgården
Årets Aktive Kvinde 2007-2012
Personoplysninger