Sitemap for www.aktivekvinderbramming.dk Aktive Kvinder Bramming
Aktive Kvinder BrammingVELKOMMEN

Vi er en lokal forening med ca. 130 medlemmer, og det er vi rigtig stolte af, men det forpligter, og vi vil gerne fortsat tilbyde mange gode arrangementer. Derfor vil vi gerne ha' respons, ideer, tanker og gode indlæg til vores hjemmeside.


Vi ser vores forening som en måde at komme i kontakt med andre kvinder her i området, og vi  forsøger os også med netværks-grupper.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kære Medlem af Aktive Kvinder Bramming.


D. 11. marts 2020 skulle Aktive Kvinder have holdt generalforsamling, denne blev aflyst i sidste øjeblik, da Mette Frederiksen samme aften holdt pressemøde og anbefalede at alle aktiviteter blev aflyst.


Så generalforsamlingen 2020 i Aktive Kvinder er aldrig blevet afholdt.

Generalforsamlingen i 2021 skulle have været afholdt senest den 15. marts og er således heller ikke blevet afholdt.


Bestyrelsen fortsætter uændret indtil generalforsamlingerne er afholdt. Nærmere orientering herom vil blive udsendt - sandsynligvis efter sommerferien.


Vi fik kun afviklet 2 foredrag i 2020, torsdag d. 16. januar fællessang med Erik Sommer, og d. 5. marts Niels Ole Frederiksen der fortalte om at være født i Horsens Tugthus.Planlagte arrangementer for efteråret 2021


Forfatter Pernille Juhl fortælle om sin bog: ” Vent på mig Marie” i forbindelse med 100 året for genforeningen. Foredraget er flyttet til d. 27. oktober 2021.


I samarbejde med Bramming Bibliotek har vi en aftale om et foredrag med Jenny Lund Madsen "vores egen lokale forfatter". Datoen er ikke endelig fastlagt, men det bliver formentlig i uge 40 eller 41.


Vi forventer også af gennemføre det udsatte arrangement med Forstander Lasse Balsgaard, Julemærkehjemmet Fjordmark, hvor han fortæller om julemærkehjemmet og det vigtige hjælpearbejde for børn og udsatte unge.


Aftalen var, at Lasse Balsgaard ikke skulle have honorar, men alle entreindtægter skulle gå til Julemærkehjemmets arbejde med børn der har det svært. Bestyrelsen var enige om, at selvom foredraget blev aflyst, ville Aktive Kvinder alligevel donore Kr. 5.000,- til Julemærket.


Det blev vel modtaget og Lasse Balsgaard skrev til os:


Kære Jette og alle I andre Aktive Kvinder


Sikke da en fantastisk besked at få på en regnvejrsdag i november 😊


Jeg havde set frem til at komme og besøge jer og håber at vi får mulighed for at mødes engang i foråret. Det glæder mig meget at I ønsker at støtte vores vigtige indsats med vores udsatte børn og at bestyrelsen, på trods af udsættelse af foredrag, ønsker at donere et flot beløb. Tusind tak.


På gensyn til jer alle.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Da vi har haft så få aktiviteter i 2020, og vi har en pæn egenkapital, er bestyrelsen enige om, at 2021 skal være kontingentfrit år. Så gem dit medlemskort for 2020.


Bestyrelsen mødes en gang i det nye år, så fremkommer vi med et nyt program for efteråret 2021.


-----------------------------------------------------------------------------------------
Støt butikkerne i Bramming - de støtter os
Klik ind på Bo i Bramming læs mere om hvad der sker i din by.
Klik også ind på Bramming Kosmoramas hjemmeside og læs om deres arrangementer.

 
VELKOMMEN
Foreningens historie
Bestyrelsen 2019/2020
Kontingent 2021
Nyt medlem/orientering
Formandsberetninger
Født i Horsens Tugthus
Højskoleaften Erik Sommer
Besøg i Horsens Statsfængsel
Besøg på Industrimuseet
Konfektlavning
Besøg i Galleri Jon
Krydderurteaften Majholm
Vandring ved Nysø
Glasgården
Årets Aktive Kvinde 2007-2012
Personoplysninger